PUKSIIRABI

Tööpäeviti 08:00-20:00
Hind alates €25
Kilomeetritasu (väljaspool linna piiri) €0,50

Tööpäeviti 20:00-08:00 ning puhkepäevadel
Hind: al €30
Kilomeetritasu (väljaspool linna piiri) €0,80